LIBER CHRONICARUM PDF

Production[ edit ] Two Nuremberg merchants, Sebald Schreyer — and his son-in-law, Sebastian Kammermeister — , commissioned the Latin version of the chronicle. They also commissioned George Alt — , a scribe at the Nuremberg treasury, to translate the work into German. Wolgemut and Pleydenwurff, the painters, were to provide the layout of the chronicle, to oversee the production of the woodcuts, and to guard the designs against piracy. The patrons agreed to advance gulden for paper, printing costs, and the distribution and sale of the book. A second contract, between the patrons and the printer, was executed in March

Author:Nenris Kazrataur
Country:Swaziland
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):5 January 2018
Pages:192
PDF File Size:13.78 Mb
ePub File Size:14.31 Mb
ISBN:283-6-69907-274-5
Downloads:55499
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VigalOpdrachtgevers[ bewerken brontekst bewerken ] De vooraanstaande Neurenbergse zakenlieden Sebald Schreyer en zijn schoonzoon Sebastian Kammermeister financierden het project. Voor de grafiek die voor het boek moest uitgevoerd worden deden ze een beroep op Michael Wolgemut , de toenmalige leidende illustratiekunstenaar van Neurenberg, en zijn stiefzoon Wilhelm Pleydenwurff.

De levering van de houtsneden was hun inbreng in het project en in ruil daarvoor hadden ze recht op de helft van de winst. Deze overeenkomst werd vastgelegd in een contract op 16 maart Aanwijzingen van vroegere activiteiten of overeenkomsten werden tot nu toe niet gevonden. De kunstenaars Michael Wolgemut en Wilhelm Pleydenwurff worden vermeld in het colofon van het boek. De naam van de auteur is niet opgenomen. Auteur[ bewerken brontekst bewerken ] Het boek werd geschreven in het Latijn door Hartmann Schedel, stadsdokter van Neurenberg.

Voor de eigentijdse geschiedenis baseerde hij zich op de Historia Bohemica Rome uitgegeven door Johannes Schurener de Bopardia, en Johannes Nicolai Hanheymer de Oppenheym van Aneas Sylvius Piccolomini de later Paus Pius II van wie de annex Europa is overgeschreven, [4] maar in dit geval vermeldt hij de auteur uitdrukkelijk in zijn boek. Schedel zegt ten andere zelf in zijn colofon dat hij het materiaal verzamelde.

Het boek is meer befaamd om zijn illustraties dan om zijn inhoud. De vertaling naar het Duits werd verzorgd door Georg Alt ca.

De auteur van het boek wordt behalve in het schrijverscolofon nergens anders vermeld. De kleinere afbeeldingen van personen en dergelijke staan meestal tussen de tekst zonder marge.

Het boek bevat in de Latijnse versie folia [6] met afbeeldingen en in de Duitse versie folia met afbeeldingen. In de Latijnse versie werden er houtblokken gebruikt om de afbeeldingen af te drukken, in de Duitse versie gebruikte men houtblokken.

De meest gebruikte gravure werd op 17 verschillende plaatsen afgedrukt. De compilator van het werk zegt zelf in zijn colofon: … operi de historijs etatum mundi … een werk met de verhalen over de tijdperken van de wereld.

Eerste tijdperk: vanaf de Schepping tot de Zondvloed Tweede tijdperk: tot de geboorte van Abraham Vierde tijdperk: tot de Babylonische ballingschap Vijfde tijdperk: tot de geboorte van Jezus Christus Zesde tijdperk: tot het einde der tijden usque in finem saeculi om Augustinus zelf te citeren. In het boek stopt de zesde periode natuurlijk omstreeks gezien het werd uitgegeven in Het zevende tijdperk wordt bij Hartmann Schedel het tijdperk van de Antichrist en het achtste tijdperk noemt Schedel het ultieme tijdperk dat aanvangt met de Dag des oordeels.

Addendum: na het ultieme tijdperk volgt nog een addendum met de beschrijving van een aantal landen. Deze indeling volgt de periodisering van de wereldgeschiedenis in aetates mundi leeftijden van de wereld door Sint Augustinus. Alle hoofdstukken die in het boek voorkomen volgen ongeveer hetzelfde schema.

De ruggengraat van het verhaal is de Bijbeltekst. Deze teksten worden regelmatig onderbroken om de stamboom van de behandelde personen op te geven.

De stamboom van Christus loopt als een rode draad door het verhaal. Ook de beschrijving van steden en hun geschiedenis wordt er links en rechts tussen gegooid waar de auteur dacht hun ontstaan te kunnen situeren. Dit geeft soms, naar ons moderne gevoel althans, zeer vreemde combinaties. Voor een moderne lezer komt dit zeer chaotisch over maar het was toen een normale manier van werken.

Als we naar de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant kijken, of de Historia Scholastica van Petrus Comestor zijn die op dezelfde manier opgebouwd, alleen ontbreken daar de beschrijvingen van steden en landen. Voor een Engelse vertaling en een volledige inhoudslijst zie de externe links. Publicatie[ bewerken brontekst bewerken ] Om competitief te zijn met het nog steeds populaire handschrift werd het boek uitbundig versierd en van een aantal exemplaren werden de afbeeldingen met de hand ingekleurd om zelfs de moeilijkste klanten tevreden te stellen.

De drukker was Anton Koberger , die sinds boeken drukte. Hij was de derde drukker die actief werd in Neurenberg en de belangrijkste tussen en ten minste Hoe groot de oplage was, is onbekend.

Momenteel zijn er nog Latijnse en Duitse exemplaren bekend zoals blijkt uit de telling van Paul Needham [8]. Men kan vermoeden dat de Duitse oplage groter moet geweest zijn gezien ze bestemd was voor een minder elitair publiek niet iedereen sprak en las Latijn in die dagen maar dat blijft alleszins giswerk. Financieel gezien was het project geen onverdeeld succes, gezien het aantal exemplaren dat in onverkocht bleef.

Hij gebruikte een kleiner formaat en minder kostbaar papier, waardoor de uitgave goedkoper was. Er werden zoveel exemplaren van verkocht dat Schreyer en Kammermeister een tweede uitgave van de originele versie moesten afgelasten. Illustraties[ bewerken brontekst bewerken ] Het Liber Chronicarum telt illustraties, waarvoor echter slechts afzonderlijke houtblokken gesneden werden. Er werd vaak geld bespaard door dezelfde afbeelding op verschillende plaatsen in het boek te gebruiken.

Over het algemeen kan men zeggen dat de getrouwheid van de stadszichten omgekeerd evenredig is met de afstand tot Neurenberg. Zo zijn alle Beierse steden die in het boek voorkomen naar de werkelijkheid gemaakt. Landschappelijke voorstellingen in de Latijnse uitgave van Frankenland, Beieren, Polen en Turkije laten ons daarentegen hetzelfde landschap zien zie het voorbeeld van Franken op fol. De portretten van keizers, koningen en pausen in de Kroniek bestonden uit maar 72 houtsneden.

Hetzelfde portret kon met een ander bijschrift voor wel tien verschillende personen gebruikt worden. Aber er was nit wol zufrieden, dann ihn reut die verlorene Zeit, die ich durch die Goldschmiedelehre zugebracht. Uit onderzoek van Reske [25] blijkt dat die index verwijst naar het contract van Bovendien is het oudste teruggevonden materiaal een tekening van God de Vader zoals afgebeeld op folio I gedateerd op

INFLAMATORNE BOLESTI CREVA PDF

Hartmann Schedel

Opdrachtgevers[ bewerken brontekst bewerken ] De vooraanstaande Neurenbergse zakenlieden Sebald Schreyer en zijn schoonzoon Sebastian Kammermeister financierden het project. Voor de grafiek die voor het boek moest uitgevoerd worden deden ze een beroep op Michael Wolgemut , de toenmalige leidende illustratiekunstenaar van Neurenberg, en zijn stiefzoon Wilhelm Pleydenwurff. De levering van de houtsneden was hun inbreng in het project en in ruil daarvoor hadden ze recht op de helft van de winst. Deze overeenkomst werd vastgelegd in een contract op 16 maart

1000 CHECKMATE COMBINATIONS KHENKIN PDF

Category:Liber Chronicarum

.

COUPLAND JPOD PDF

Crónicas de Núremberg

.

LIBRO UN MUNDO DESBOCADO ANTHONY GIDDENS PDF

Kroniek van Neurenberg

.

Related Articles